Pokiaľ firma dosahuje na lokálnom trhu svoj strop, z hľadiska rastu sa musí začať obzerať po expanzii do zahraničia.

Najľahší je vstup na český trh, ktorý je pre nás aj jazykovo najbližší. Pre mnohé firmy môže byť neskôr efektívna expanzia v rámci strednej a východnej Európy. V 21 krajinách strednej a východnej Európy je vyše 200 miliónov obyvateľov, z čoho je viac ako 120 miliónov používateľov internetu (je tu 63 % rozšírenie internetu). Zaujímavý je údaj o tom, že je tu vyše 90 miliónov smartfónov.

Ako na to?

Pre úspešnosť každého plánu je dôležité, aby ste sa pre daný krok rozhodli. Rozhodnutie znamená, že hneď začnete konať. Základom úspechu na cudzom trhu je dostatok informácií. Takže sa snažte si ich o danej krajine zohnať čo najviac. Poslúžia vám na to napríklad nástroje od Googlu – Consumer Barometer, Market Finder, Google Trends a Public Data Explorer. Viete využiť aj ďalšie nástroje ako sú Euromonitor, eMarketer, Word Factbook a Statista. Pokiaľ je pre vás ťažké získať relevantné dáta, spojte sa s vhodnou agentúrou, ktorá vám tieto dáta o potenciále zahraničných trhov dokáže pripraviť, využíva už získané dáta z daných trhov, alebo využíva špeciálne nástroje na získavanie dát…