Poradenstvo s online marketingom

Účinná stratégia je základ úspechu

Svoje skúsenosti z tvorby stratégií uplatním aj v návrhu, ktorý ušijem priamo pre váš online marketing. So správnou stratégiou dokáže váš biznis rásť.

01

Získanie informácií

Na spoločnom brainstormingu potrebujem od klienta získať všetky informácie o jeho biznise, cieľoch a cieľovej skupine. Zistím, čo klient plánuje, čo mu funguje a čo zase nie, kedy má sezónu, kto je jeho typický klient a kto zase ideálny klient.

02

Podrobná analýza

Využijem všetky odborné nástroje na podrobnú analýzu stavu klienta. Pozriem sa na jeho web z hľadiska UX, rýchlosti, v akom stave má SEO parametre, akú má konkurenciu, ako komunikuje na sociálnych sieťach. Na základe toho vypracujem podrobný report s potenciálom zlepšení webu, alebo eshopu.

03

Návrh stratégie

Na základe informácií od klienta a podrobnej analýzy, navrhnem účinnú stratégiu komunikácie. Tá vzniká v spolupráci s kreatívcom, grafikom a špecialistami na jednotlivé komunikačné kanály. Jej výsledkom je komunikačná stratégia, harmonogram priebehu prác a samotnej kampane, odporúčané kanály podľa hierarchie, ukážky vizuálnych prvkov a návrh rozpočtu s odhadom plnenia cieľov.

04

Realizácia a reporting

Postupuje sa na základe harmonogramu. Najprv sa tvorí alebo upravuje web/eshop, navrhne sa grafika kampane, nastavujú sa správne nástroje (GA, Google Ads, Facebook BM, FB pixel a podobne…).

Kampaň a celkovú komunikačnú stratégiu musím priebežne sledovať a upravovať.  Priebežné výsledky vyhodnocujem a navrhujem úpravu kampane a detailov komunikácie. Je veľmi dôležité správne vyhodnocovať a interpretovať výsledky. Pravidelný reporting u klienta je základom úspechu celej kampane.

Stratégia online marketingu

Správna stratégia musí byť založená na dátach a informáciách, ktoré musím správne interpretovať. Úspech stratégie je závislý aj na klientovi a jeho dôvere k celému tímu, ktorý na kampani pracuje.

Základ dobrej online stratégie závisí aj od kvality webu/eshopu, na ktorú ma kampaň smerovať.

Web musí spĺňať:

musí byť rýchly na desktopoch aj na mobiloch
nesmie mať chyby z pohľadu používateľskej prívetivosti (UX)
musí mať dobre riešené SEO parametre, kód a popisy
musí byť responzívny a dobre sa zobrazovať na mobiloch
musí byť zabezpečený a mať SSL certifikát

Máte záujem o konzultáciu vášho marketingového zámeru?