Pomáham firmám rásť vďaka účinnému online marketingu

Milan Markovič | online stratég | Leader Effectix Slovensko

Milan Markovič online stratég

Máte záujem o konzultáciu vášho marketingového zámeru?

Moje mentoringy

Kto som?

Vyštudoval som Fakultu architektúry STU v Bratislave a získal som aj architektonickú autorizáciu na projektovanie stavieb. Zlákal ma ale svet marketingu, v ktorom sa snažím maximálne využiť svoje získané znalosti pri riadení projektov.

Po piatich rokoch som sa cez pozíciu projektového špecialistu a online stratéga dostal na pozíciu lídra slovenského Effectixu a mám na starosti rozvoj miestnej pobočky československej online marketingovej agentúry Effectix.

Mojou prioritou je pomáhať:

klientom s rastom ich podnikania vďaka účinnému marketingu
kolegom so vzdelávaním, motiváciou a podmienkami práce
študentom marketingu s odborným rastom
neziskovkám a združeniam so zlepšením komunikácie (som mentor Digitálnych anjelov  a Ůľa nápadov)
 talentovaným študentom v študentskej súťaži kreativity Cirkulátor