Funkčný marketing gentlemanským štýlom

Stratég

Vytváram účinné marketingové stratégie, ktoré prinášajú výsledky

Ecommerce

Navrhnem vám, ako upraviť a nastaviť váš e-shop, aby využíval celý potenciál digitálneho marketingu

Mentor

Mentorujem Startupy a začínajúce značky, aby boli stály na pevných a funkčných základoch a mohli tak spoľahlivo rásť.

Leader

Riadim slovenskú digitálnu agentúru Effectix, v ktorej som tvorca vízie a strážca hodnôt.

„Svoje poslanie vidím v tom, byť gentleman v práci rovnako ako v živote.“

Talk o marketingu

Máte záujem o konzultáciu vášho marketingového zámeru?