Od malička nás v škole učili písať do riadkov, neskôr pracovať s tabuľkami. Na stránkach sme si dokonca kreslili okraje, aby priestor pre písanie mal jasné pravidlá a štruktúru. To plne vyhovuje, pokiaľ tvoríme tzv. lineárny obsah. Na tvorbu kreatívnych myšlienok ale potrebujeme zapojiť inú časť mozgu, nielen tú logickú. Preto vám predstavíme vizuálny nástroj na mapovanie a zachytávanie vnútorného obrazu našich hláv.

Čo sú to myšlienkové mapy?

Myšlienkové mapy sú z anglického slova „mind maps“. Nazýva sa tak metóda prepracovaná expertom v oblasti mysle, rýchločítania a zrýchleného učenia Tonym Buzanom.

Myšlienkové mapy, na rozdiel od ľavomozgových zápiskov a poznámok, dovoľujú zapájať nielen logicky, lineárne a v detailoch (analýza) mysliacu ľavú hemisféru, ale aj pravú hemisféru. Tá je centrom kreatívneho myslenia a miluje prehľad, farby, obrázky, usporiadanie v priestore a zlučovanie informácií do celkov.

Markovič myšlienkové mapy