Tento článok píšem nie len pre marketérov a online konzultantov ako som ja, ale pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoju osobnú hodnotu a vidia zmysel v budovaní vlastnej značky.

Zamyslite sa nad motiváciou

V prvom rade si zadefinujte vlastnú motiváciu a určite si cieľ. Bude vás to poháňať v budovaní svojho osobného brandu. Pre mňa je motiváciou dosiahnuť takú profesionálnu odbornosť, aby som bol rešpektovaný vďaka svojim znalostiam a prácam, na ktorých som robil. A to nielen že chvíľu trvá, ale hlavne treba o svojej odbornosti okolie presvedčiť.

Pre vás môže byť motivácia chcieť za tri roky robiť v najlepšej agentúre, alebo si za rok požiadať o zvýšenie platu.

Vo svojom okolí sa stretávam s tým, že vyštudovaných špecialistov na marketing je veľmi málo a mnohí špičkoví kolegovia z branže sú z iných odborov. To znamená, že vzdelanie v danom segmente nie je podmienkou. Pokiaľ ho ale nemáte, je pre vás budovanie vlastnej značky o to dôležitejšie.