Pri mojej práci analyzujem veľké množstvo e-shopov z pohľadu používateľskej prívetivosti a z pohľadu marketingových funkcionalít.

Preto viem, že iba malé množstvo e-shopov využíva celý potenciál marketingových nástrojov na zvýšenie predaja. V tomto článku stručne zhrnieme celú problematiku a poradíme vám, prečo je vhodné získať od návštevníka vášho e-shopu email a ako sa následne dá maximálne využiť na zvýšenie výkonu predaja.

Nenúťte, ale motivujte

Získať korektný email návštevníka e-shopu je veľmi ťažké. Všetci ho od svojich návštevníkov chcú. Vyskakujú na nás pop-up okná a agresívne žiadajú naše údaje. Správna cesta je však v relevantnej motivácii návštevníka, v ktorej si vie ľahko predstaviť, akú výhodu odovzdaním svojho emailu získa…