Máme za sebou už 4. ročník ankety Bloger roka a chcem ho bilancovať z môjho pohľadu. Už druhý ročník máme ako agentúra tú česť spolupodieľať sa na podpore tejto populárnej ankety. Ako technologický partner máme za úlohu odborne pomôcť pri propagácii akcie a tak zvýšiť zapojenie verejnosti pri nomináciách a samotnom hlasovaní.

Rozdiely v ročníkoch 2017 a 2018

Najdôležitejšími rozdielmi medzi poslednými dvoma ročníkmi boli spôsob hlasovania a spôsob vyhlásenia víťazov. Vzhľadom na to, že v roku 2017 pri obrovskom zapojení hlasujúcich to nezvládali emailové servery (vyše 40 000 emailov poslaných za pár týždňov) a bolo podozrenie zo zneužívania falošných adries pre účely hlasovania, usporiadateľ Content agency sa rozhodol tento ročník zmeniť spôsob hlasovania. Popravde, boli sme dosť skeptickí k SMS hlasovaniu, ale dôvodom sme rozumeli. Spoplatnená SMS mala aj šľachetný rozmer, keďže výťažok 3 416 Eur išiel na Nadáciu Križovatka.