Návrh loga pre Fakultnú nemocnicu v Trnave

Cieľ súťaže:

Fakultná nemocnica Trnava vyhlasuje verejnú súťaž na logo a vizuálnu identitu nemocnice. Nemocnica je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Samotné logo a vizuálna identita by mala odrážať predpoklad postavenia novej modernej nemocnice, pričom chceme pokračovať v budovaní špičkového zdravotníckeho zariadenia.

Cieľom súťaže je vytvorenie loga a jednotnej vizuálnej identity Fakultnej nemocnice Trnava, ktorá bude využívaná na online a off-line komunikáciu.

Celé zadanie súťaže