Moje vzdelávanie

Máte záujem o konzultáciu vášho

marketingového zámeru?

Moje vzdelanie

FA STU v Bratislave

Architektúra

1996 – 2003

Dosiahnutie inžinierskeho stupňa na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Katedre tvorby budov pre vzdelávanie, zdravotníctvo, šport a voľný čas.

SPŠ stavebná v BA

Pozemné staviteľstvo

1991 – 1996

4 roky odborného vzdelania na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave na odbore Pozemné staviteľstvo.